Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

malazadymiara
19:08
Przecież nie zmuszę Cię byś mnie kochał, jeśli nie kochasz. A Ty nie zmusisz swojego serca, by biło dla mnie jeśli nie bije.
Reposted fromniezalujmnie niezalujmnie vianiskowo niskowo
malazadymiara
19:08
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative vianiskowo niskowo
19:04

January 13 2018

malazadymiara
00:18
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viadancingwithaghost dancingwithaghost
malazadymiara
00:18
I wtedy mi się przypomniało, dlaczego życie bez uczuć ma jednak zalety. Nie ma w sobie tego chaosu i wyczekiwania. I naprawdę w tej chwili chciałam to wszystko rzucić w cholerę. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vianiskowo niskowo
00:18
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise vianiskowo niskowo
malazadymiara
00:15
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo

January 10 2018

malazadymiara
22:29
I feel like there are two versions of me, and they are being torn apart.
— Stevie J. Cole, LP Lovell - Wrath
Reposted frommefir mefir
malazadymiara
22:20
3921 4ef5 500
Reposted fromwwannie wwannie vianiskowo niskowo
malazadymiara
22:09
7194 c539
Reposted frommisza misza viamr-absentia mr-absentia
malazadymiara
22:09
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viamr-absentia mr-absentia
malazadymiara
21:42
Nikt nie sprawia, że się śmieję, tak jak Ty
— Ten Typ Mes - "Jak Nikt"
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianiskowo niskowo
malazadymiara
21:39
Przesyłam mocne przytulenie.
Reposted fromdobby dobby viadancingwithaghost dancingwithaghost
malazadymiara
21:39
6555 c306
malazadymiara
21:38
bądź bardzo obok.
malazadymiara
21:18
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.

January 01 2018

malazadymiara
22:47
2786 0730
malazadymiara
22:45
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca
malazadymiara
22:37
  Tak spotykamy się i poznajemy, nienawidzimy i kochamy.
Często żałujemy tego, że się już poznamy
— Huczuhucz - kochamy ranić
Reposted fromSalute Salute viaPartOfMe PartOfMe
malazadymiara
22:02
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaPartOfMe PartOfMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl