Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

malazadymiara
08:49
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viaPitch Pitch
08:49
7565 6bbe 500
malazadymiara
08:15
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
08:14
malazadymiara
08:14
3315 e4b8
malazadymiara
08:13
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
08:13
4934 0066 500
malazadymiara
08:12

August 14 2017

malazadymiara
13:22
5911 ebc7 500
Reposted fromReyyes Reyyes viadancingwithaghost dancingwithaghost
malazadymiara
13:22
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaAinsworthCass AinsworthCass
malazadymiara
13:22
12:19
malazadymiara
10:39

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
malazadymiara
10:39
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats

August 12 2017

15:51

August 08 2017

malazadymiara
00:08
3163 e380
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
malazadymiara
00:07
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...

July 20 2017

malazadymiara
08:36
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
malazadymiara
08:35
Nie opowiada się niczego tylko dla siebie. Zawsze jest jeszcze ktoś drugi.
— Margaret Atwood – Opowieść podręcznej
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
malazadymiara
08:33
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl